Curriculum Vitae


Työkokemus

Enfo Oyj, CIO Office (aiemmin: Enfo Rongo Oy ja Rongo Oy), Espoo, 12.2011 - Nykyinen

IT Manager 03.2019 - Nykyinen

Enfon sisäisten IT-palvelukokonaisuuksien hallinta ja kehittäminen sekä tietoturva.
• Elinkaaripalveluiden (LCM) hallinta ja kehittäminen (Suomi/Ruotsi)
• Lisenssikokonaisuuksien (MS) seuranta ja hallinnoinnin tuki
• Sisäisten kehityshankkeiden ja projektien hallinnointi sekä koordinointi
• Palvelumallien ja prosessien kehittäminen sekä suunnittelu
• Lähitukipalvelujen koordinointi
• Budjetoinnin suunnittelun tuki

Talent Acquisition Manager, Service Development, People Operations 01.2018 - 02.2019

• Rekrytointiprosessin uudistaminen, vastuualueena Suomi..

Rekrytointiprosessin uudistaminen vastaamaan nykypäivän tarpeita. Rekrytointiprosessin rakentaminen ja siirtäminen talon sisäiseksi prosessiksi.

Aluksi toimin kehitystiimissä rekrytointiprosessin mallintamisen ja sisäänajon ajan (noin puoli vuotta). Tämän jälkeen siirryimme osaksi Peoples Operation tiimiä, joka perinteisemmin tunnetaan HR:nä. Rekrytointiprosessin ja uusien toimintamallien jatkuva seuranta ja kehitys, varsinaisen rekrytoinnin ohessa.

• Uusien toimintatapojen mallintaminen, suunnittelu ja sisäänajo
• Työpaikkailmoitusten uudistus: Sisältö, kiinnostuspisteet.
• Sosiaalisen median hyödyntämisen tehostaminen: FB, LI, IG
• Uusien markkinontikanavien haltuunotto: FB, LI, muut
• Uuden kokeellisen rekrytoinnin testaus: Traineeohjelma
• Tiimin laajentuminen: Suomi +1, Ruotsi +2
• Uuden älykkään rekrytointiohjelmiston käyttöönotto: TalentAdore
• Hakijakokemuksen seuranta: 4,2/5
• Osaajapoolin alustus: Parhaiden hakijoiden sitouttaminen
• Kehityksen siirtäminen tuotantoon ja seuranta.

Muutoksella saavutetut hyödyt olivat huomattavat moneltakin takastelusuunnalta katsottuna. Kehityksellä saavutettiin merkittävät kasvulukemat tavoittavuuden, tunnettavuuden sekä hakijamäärien saralla. Myös rekrytoinnin kulurakenne kehittyi kannaltamme suotuisasti. Osaltaan uudistus vähensi osaajapulasta aiheutuvaa haittaa rekrytoinneissamme

Consulting Manager (AMS) 05.2017 - 02.2018

• Ylläpitotiimin esimies (12 henkilöä)
• Palvelu/asiakas vastuut
• Sovellusten jatkuvat ylläpitopalvelut (Application Management Services) (12 asiakkuutta)

- Ylläpitotiimin henkilöreusrsointi ja esimiestyö
- Palvelu/asiakaspäälikön tehtävät
- Asiakasraportointi ja laskutus
- Asiantuntijatyön ohjaus ja organisonti
- Osallistuminen projektitöihin asiantuntijaroolissa

Senior Consultant (BI/DW/Automation) 12.2011 - 04.2017

• SAS kompetenssi vastuu (2013-2017)
• IBM Cognos Command Center sovellus vastuu (2015-2017)

• Microsoft BI/DW/ETL/DV-konsultointi.
  Työvälineet/teknologiat: MS Visual Studio/SSIS, MS SQL Server Management Studio, MS 2014 server, ER/Studio, DataVault.

• IBM Cognos Command Center -konsultointi.
  Laajojen teknologia rippumattomien DW-ETL/ELT-raportointi ajoketjujen automatisointien suunnittelu ja toteutus.

• SAS/Teradata BI/DW/ELT/ELT/DV/BT-konsultointi.
  Työvälineet/teknologiat: SAS DIS, Teradata (appliance), DataVault, TD BiTemporal, ER/Studio, AQT/BTEQ, QC, SAS EG.

• QlikView raportoinin -konsultointi.

• Talend/DataStage ETL/ELT-konsultointi.
  Työvälineinä: Talend5, IBM InfoSphere DataStage, Oracle SQL Developer.

• Asiakkaita: Metso (AMS, IBM CCC), Valmet (AMS, IBM CCC), Sanoma (AMS, MSBI/SSIS), Fazer (SSIS/DV), Veho (IBM CCC), Tamro (SSIS/IBM CRS), Mehiläinen (SSIS), SOK (IBM CCC), Orion (SSIS), Veikkaus (VA teknologia selvitys), Atea (QlikView), LähiTapiola/TietoTapiola (SAS/TeraData/DV), Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Talend, SAS/EG).


• Enfo Rongon Laajennetun JoRy:n henkilöstöedustaja (2016-2017)
• Enfo Rongon luottamusvaltuutettu (2016-2018)


Avarea Oy (aiemmin: Wisepoint Oy), Helsinki, 11.2008 - 11.2011 (3v 1kk)

Senior Consultant (SAS/BI)

• SAS konsultointi; laskutus ja raportointi.
• Johdon raportointi. Liiketoimintatiedon analysointi- sekä raportointiratkaisut.

• Tarjouksen toteutus: TILMA-järjestelmän tarjouskipailuun (Hansel) osallistuminen, määrittely ja haastattelut (Avarea/CCC) (3kk).
• SAS konsultointi: TILMA-järjestelmän (tilastomatemaattinen laskentajärjestelmä) määrittely ja toteutus (Avarea/CCC) (1v 6kk).
• TILMA-järjestelmän tietoturva-auditoinnin suunnittelu ja suorittaminen yhdessä KPMG:n konsulttien kanssa.
• SAS konsultointi: Perinnänraportoinnin määrittely, testaus ja toteutus (9kk).
• Työympäristöinä: SAS9.2, WindowsServer2003-2008, Virtuaaliympäristöt.
  - Työvälineinä: DIS9.2, EG4.2/4.3, (JMP8/9), QlikView8.5 ja Excel.

• Tärkeimmät asiakkuudet: Valtiokonttori (TILMA), Osuuspankkikeskus / OPK (Perinnänraportointi).
• Projekteja: Fonecta (QlikView), Itella (Senni), OP-Pohjola (Pohjolan MF-järjestelmän siirto Logicalta Tiedolle),
  Valio (ATRA/MYRA), Scandic Hotels, Tilastokeskus, Veikkaus.


Logica Suomi Oy (aiemmin: WM Data ja Pohjolan ATK Oy), Helsinki, 10.2002 - 10.2008 (6v 1kk)

Kehityspäällikkö / Process Manager 10.2006 - 10.2008

• Vastuualueena Infra Solutionin Suomi tason asiakasraportointi:
  - Kehittäminen, dokumentointi sekä jalkauttaminen tuotantoon.

• Asiakkaat: 50+ aiempien tehtävieni asiakkaiden lisäksi mm. ministeriöitä, kuntia sekä suomen suurimpia yrityksiä.
• Ideoin, suunnittelin, toteutin, ylläpidin ja kehitin automatisoitua asiakasraportointi- ja loppukäyttäjäportaalia 2007/2008
  - Teknologiat: WSS 3.0 + SSRS + SQL / AD / Lähdejärjestelmät ja tuotannon tietokannat.
  - Projektiin kuului kaikki rautatarpeiden suunnittelusta ja hankinnoista, aina lopputuotteeseen saakka.
  - Parhaillaan ohjauksessani työskenteli toistakymmentä toteuttavaa asiantuntijaa.
  - Tässä portaalissa oli tuolloin, pilotti vaiheessa, noin 50 asiakasyritystä, 600 asiakaskäyttäjää, 20 toimittajakäyttäjää sekä 5 ylläpitäjää.
  - Logica on valinnut tämän raportointiratkaisun myöhemmin myös globaaliksi asiakasraportointiratkaisukseen (2011/2012).
• Työhyvinvointityöryhmän jäsen 2006-2008.

Järjestelmäasiantuntija / System Specialist 09.2005 - 10.2006

• Asiakkaina: Pohjola, Suomi, Ilmarinen, VR.
• Laskutus ja raportointi
• Työympäristöinä: SAS, EG, ITRM, ITCM, z/OS sekä tilastointi- ja raportoitityökalut.
• Lisäksi hallinnoin MS SharePoint portaalia (WSS 2.0).
• Portaalissa oli 3+1 asiakastayritystä ja noin 500 käyttäjää.

Järjestelmäneuvoja / System Advisor 10.2002 - 08.2005

• Helpcenterin työkuormitus- ja tehokkusraportoinin ideointi, suunnittelu ja toteutus.
• Asiakkaina: Pohjola, Suomi ja Ilmarinen.
• Käyttäjien opastusta ja ongelmatilanteiden ratkontaa.
• Ohjelmistot, verkot sekä oheislaitteet.
• Asiakasrajapinnan projekteja.


Puolustusministeriö / YK, EttTaibe, Etelä-Libanon, 10.2000-10.2001 (1v 1kk)

Komentokeskuksen päällikkö

• Viestiliikennekeskuksen johtotehtävät (9-65/Vala).
• Työkuormituksen suunnittelu ja resurssointi.
• Sotilasarvo: SGT (kersantti)
• Muita tehtäviä operaation aikana: viestimies, autonkuljettaja, ryhmänjohtaja


Fenestra Oy, Kuopio, 06.1996-11.2001 (5v 6kk)

Kalusteasentaja

• Työskenteleminen tiimissä ja tiimiteorian omaksuminen käytännössä. Prosessit ja tiimit sekä yhteistyö.
• Tuotannon ohjausprosessien omaksuminen, tuotannon mittarointi ja tehokkuus. Prosessien tehostaminen ja tuottavuuden maksimointi.
• Ikkunoiden valmistuksen kaikki vaiheet: Alumiini ulkopuitteet. Elementtien pellitykset. Valmistelu sekä viimeistely työt. Ruudutukset. Hyttyspuitteet. Lasin leikkaus koneellisesti sekä käsin, lasitukset, erikois lasitukset. Maalauslinja. Varaston ylläpito tehtävät, ym ym.


Ohjelmatoimisto T&J Oy, Kuopio, 06.1987-09.2000 (13v 4kk)

Juontaja / musiikkijuontaja / DJ / äänitarkkailija

• DJ Timi
• Dj ja clubi keikat.
• Bändien äänitarkkailu sekä lämmittely keikat.
• Juontotehtävät tapahtumissa (häät, messut, tavaratalo- ja urheilutapahtumat ym).


Kuopion paikallisradio Oy Oikea Asema, Kuopio, 07.1987-11.1988 (1v 4kk)

Freelancer toimittaja / äänitarkkailija

• Paikallisradion tyypilliset tehtävät moninaisesti
• Äänitarkkailu tehtävät. Uutisten tekeminen ja toimittaminen. Ohjelmien valmistelu, tekeminen ja toteutus. Mainosten suunnitteleminen. Releoitujen ohjelmien ajaminen ja tarkkailu.


Kuopion Iänj, Yleisradio, Kuopio, 02.1987-05.1987 (4kk)

Toimittaja / harjoittelija

• Abiradion toimittaminen ja tekninen toteutus yhdessä Petteri Aumalan kanssa.


Vesi- ja Ympäristöhallitus, Kuopio, 06.1984-11.1990

Monitaitoinen maa- ja vesirakennustyöntekijä

• Määräaikaisia työsuhteita
• Tehtäviäni olivat mm. kuorma-auton ja yhdistelmien (ABCE) kuljettaminen, työkoneiden (traktorit, moottorikelkat, veneet) kuljettaminen, vaaitus- ja mittaustehtävät sekä putkityömaiden tehtävät ym.