Curriculum Vitae


Työkokemus

Enfo Oyj, Service Development, People Operations (aiemmin: Enfo Rongo Oy ja Rongo Oy), Espoo, 12.2011 - Nykyinen

Talent Acquisition Manager 01.2018 - Nykyinen

• Rekrytointi prosessin uudistaminen, vastuualueena Suomi..

- Uusien toimintatapojen suunnittelu ja sisäänajo (02.2018 - )
- Työpaikkailmoitusten uudistus (03.2018 - )
- Sosiaalisen median hyödyntämisen tehostaminen (03.2018 - )
- Uusien markkinontikanavien haltuunotto (04.2018 - )
- Uuden kokeelisen rekrytoinnin testaus (05.2018 - )
- Tiimin laajentuminen (06.2018 - )
- Uuden älykkään rekrytointiohjelmiston käyttöönotto (06.2018 - )

Consulting Manager (AMS) 05.2017 - 02.2018

• Ylläpitotiimin esimies.
• Palvelu/asiakas vastuut.
• Sovellusten jatkuvat ylläpitopalvelut (Application Management Services).

• Enfo Rongon Laajennetun JoRy:n henkilöstöedustaja (2016-2017)
• Enfo Rongon luottamusvaltuutettu (2016-2018)

Senior Consultant (BI/DW/Automation) 12.2011 - 04.2017

• SAS kompetenssi vastuu (2013-2017)
• IBM Cognos Command Center sovellus vastuu (2015-2017)

• Microsoft BI/DW/ETL/DV-konsultointi.
  Työvälineet/teknologiat: MS Visual Studio/SSIS, MS SQL Server Management Studio, MS 2014 server, ER/Studio, DataVault.

• IBM Cognos Command Center -konsultointi.
  Laajojen teknologia rippumattomien DW-ETL/ELT-raportointi ajoketjujen automatisointien suunnittelu ja toteutus.

• SAS/Teradata BI/DW/ELT/ELT/DV/BT-konsultointi.
  Työvälineet/teknologiat: SAS DIS, Teradata (appliance), DataVault, TD BiTemporal, ER/Studio, AQT/BTEQ, QC, SAS EG.

• QlikView raportoinin -konsultointi.

• Talend/DataStage ETL/ELT-konsultointi.
  Työvälineinä: Talend5, IBM InfoSphere DataStage, Oracle SQL Developer.

• Asiakkaita: Metso (AMS, IBM CCC), Valmet (AMS, IBM CCC), Sanoma (AMS, MSBI/SSIS), Fazer (SSIS/DV), Veho (IBM CCC), Tamro (SSIS/IBM CRS), Mehiläinen (SSIS), SOK (IBM CCC), Orion (SSIS), Veikkaus (VA teknologia selvitys), Atea (QlikView), LähiTapiola/TietoTapiola (SAS/TeraData/DV), Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Talend, SAS/EG).


Avarea Oy (aiemmin: Wisepoint Oy), Helsinki, 11.2008 - 11.2011 (3v 1kk)

Senior Consultant (SAS/BI)

• SAS konsultointi; laskutus ja raportointi.
• Johdon raportointi. Liiketoimintatiedon analysointi- sekä raportointiratkaisut.

• Tarjouksen toteutus: TILMA-järjestelmän tarjouskipailuun (Hansel) osallistuminen, määrittely ja haastattelut (Avarea/CCC) (3kk).
• SAS konsultointi: TILMA-järjestelmän (tilastomatemaattinen laskentajärjestelmä) määrittely ja toteutus (Avarea/CCC) (1v 6kk).
• TILMA-järjestelmän tietoturva-auditoinnin suunnittelu ja suorittaminen yhdessä KPMG:n konsulttien kanssa.
• SAS konsultointi: Perinnänraportoinnin määrittely, testaus ja toteutus (9kk).
• Työympäristöinä: SAS9.2, WindowsServer2003-2008, Virtuaaliympäristöt.
  - Työvälineinä: DIS9.2, EG4.2/4.3, (JMP8/9), QlikView8.5 ja Excel.

• Tärkeimmät asiakkuudet: Valtiokonttori (TILMA), Osuuspankkikeskus / OPK (Perinnänraportointi).
• Projekteja: Fonecta (QlikView), Itella (Senni), OP-Pohjola (Pohjolan MF-järjestelmän siirto Logicalta Tiedolle),
  Valio (ATRA/MYRA), Scandic Hotels, Tilastokeskus, Veikkaus.


Logica Suomi Oy (aiemmin: WM Data ja Pohjolan ATK Oy), Helsinki, 10.2002 - 10.2008 (6v 1kk)

Kehityspäällikkö / Process Manager 10.2006 - 10.2008

• Vastuualueena Infra Solutionin Suomi tason asiakasraportointi:
  - Kehittäminen, dokumentointi sekä jalkauttaminen tuotantoon.

• Asiakkaat: 50+ aiempien tehtävieni asiakkaiden lisäksi mm. ministeriöitä, kuntia sekä suomen suurimpia yrityksiä.
• Ideoin, suunnittelin, toteutin, ylläpidin ja kehitin automatisoitua asiakasraportointi- ja loppukäyttäjäportaalia 2007/2008
  - Teknologiat: WSS 3.0 + SSRS + SQL / AD / Lähdejärjestelmät ja tuotannon tietokannat.
  - Projektiin kuului kaikki rautatarpeiden suunnittelusta ja hankinnoista, aina lopputuotteeseen saakka.
  - Parhaillaan ohjauksessani työskenteli toistakymmentä toteuttavaa asiantuntijaa.
  - Tässä portaalissa oli tuolloin, pilotti vaiheessa, noin 50 asiakasyritystä, 600 asiakaskäyttäjää, 20 toimittajakäyttäjää sekä 5 ylläpitäjää.
  - Logica on valinnut tämän raportointiratkaisun myöhemmin myös globaaliksi asiakasraportointiratkaisukseen (2011/2012).
• Työhyvinvointityöryhmän jäsen 2006-2008.

Järjestelmäasiantuntija / System Specialist 09.2005 - 10.2006

• Asiakkaina: Pohjola, Suomi, Ilmarinen, VR.
• Laskutus ja raportointi
• Työympäristöinä: SAS, EG, ITRM, ITCM, z/OS sekä tilastointi- ja raportoitityökalut.
• Lisäksi hallinnoin MS SharePoint portaalia (WSS 2.0).
• Portaalissa oli 3+1 asiakastayritystä ja noin 500 käyttäjää.

Järjestelmäneuvoja / System Advisor 10.2002 - 08.2005

• Helpcenterin työkuormitus- ja tehokkusraportoinin ideointi, suunnittelu ja toteutus.
• Asiakkaina: Pohjola, Suomi ja Ilmarinen.
• Käyttäjien opastusta ja ongelmatilanteiden ratkontaa.
• Ohjelmistot, verkot sekä oheislaitteet.
• Asiakasrajapinnan projekteja.


Puolustusministeriö / YK, EttTaibe, Etelä-Libanon, 10.2000-10.2001 (1v 1kk)

Komentokeskuksen päällikkö

• Viestiliikennekeskuksen johtotehtävät (9-65/Vala).
• Työkuormituksen suunnittelu ja resurssointi.
• Sotilasarvo: SGT (kersantti)
• Muita tehtäviä operaation aikana: viestimies, autonkuljettaja, ryhmänjohtaja


Fenestra Oy, Kuopio, 06.1996-11.2001 (5v 6kk)

Kalusteasentaja

• Työskenteleminen tiimissä ja tiimiteorian omaksuminen käytännössä. Prosessit ja tiimit sekä yhteistyö.
• Tuotannon ohjausprosessien omaksuminen, tuotannon mittarointi ja tehokkuus. Prosessien tehostaminen ja tuottavuuden maksimointi.
• Ikkunoiden valmistuksen kaikki vaiheet: Alumiini ulkopuitteet. Elementtien pellitykset. Valmistelu sekä viimeistely työt. Ruudutukset. Hyttyspuitteet. Lasin leikkaus koneellisesti sekä käsin, lasitukset, erikois lasitukset. Maalauslinja. Varaston ylläpito tehtävät, ym ym.


Ohjelmatoimisto T&J Oy, Kuopio, 06.1987-09.2000 (13v 4kk)

Juontaja / musiikkijuontaja / DJ / äänitarkkailija

• DJ Timi
• Dj ja clubi keikat.
• Bändien äänitarkkailu sekä lämmittely keikat.
• Juontotehtävät tapahtumissa (häät, messut, tavaratalo- ja urheilutapahtumat ym).


Kuopion paikallisradio Oy Oikea Asema, Kuopio, 07.1987-11.1988 (1v 4kk)

Freelancer toimittaja / äänitarkkailija

• Paikallisradion tyypilliset tehtävät moninaisesti
• Äänitarkkailu tehtävät. Uutisten tekeminen ja toimittaminen. Ohjelmien valmistelu, tekeminen ja toteutus. Mainosten suunnitteleminen. Releoitujen ohjelmien ajaminen ja tarkkailu.


Kuopion Iänj, Yleisradio, Kuopio, 02.1987-05.1987 (4kk)

Toimittaja / harjoittelija

• Abiradion toimittaminen ja tekninen toteutus yhdessä Petteri Aumalan kanssa.


Vesi- ja Ympäristöhallitus, Kuopio, 06.1984-11.1990

Monitaitoinen maa- ja vesirakennustyöntekijä

• Määräaikaisia työsuhteita
• Tehtäviäni olivat mm. kuorma-auton ja yhdistelmien (ABCE) kuljettaminen, työkoneiden (traktorit, moottorikelkat, veneet) kuljettaminen, vaaitus- ja mittaustehtävät sekä putkityömaiden tehtävät ym.