Dow Jones tutkintaa


DJI INDEKSI (dow jones)
Pienimuotoinen analyysi DJI indeksistä sekä sen syklisyydestä


Analyysiin on otettu mukaan suuren romahduksen jälkeinen aika (1933 ->) aina tähän päivään saakka (20.10.2012).
Oletan että kaksikymmentä luvun lopun romahduksesta on jotain opittu eikä sen anneta toistua,
vaikkakin vuoden 2007 lopulla alkanut lasku olikin varsin dramaattinen ja lähellä kääntyä katastrofiksi.


kuvaaja päivitetty lokakuussa 2012

Kuvassa on graafina DJI -indeksin kehitys päivittäin alkaen 1.5.1933 (musta graafi).
Tästä kuvaajasta on laskettu ns. keskiarvokäyrä (violetti), joka on eksponentiaalinen (kuten on graafin asteikkokin).
Tälle keskiarvo "suoralle" (kuten se näyttää olevan eksponentiaalisella asteikolla) on laskettu vaihtelu väli (vihreä ja punainen "suora").
Tähän putkeen DJI:n kehitys on pääsääntöisesti mahtunut viimeiset 76 vuotta.

Kuten kuvasta voi havaita on normaalin 5-10 vuoden syklin lisäksi havaittavissa pidempiaikaisia syklejä 12-17 vuoden välein (siniset ja vihreät nuolet)
Itse olisin kuvasta havaitsevinani selkeästi pidempiä 0-kehitys kausia ja vastaavasti hyvinkin selkeitä kasvukausia,
jolloin keskimääräinen vuosi tuotto (~kasvu) on ollut jopa 17% vuodessa lähes 17 vuoden ajan. Tällöin pääoma on kasvanut huikeasti 15,4 kertaiseksi alkupääomaan verrattuna.
Olen merkinnyt kuvaan myös muutaman hyvän kauden jota hyödyntämällä ns. "hyvä nenäiset" olisivat voineet tehdä tulosta (kuvassa keltaiset nuolet).

Tietenkin, jos tarkkoja oltaisiin, niin kaaviossa pitäisi ottaa huomioon myös inflaatio, eli maallisen mammonan ostovoiman aleneminen.
Tätä ei ole kuviossa mukana, ainoastaan numeraalinen indeksin kehitys.