Dow Jones tutkintaa


Inflaatiokorjattu DJI indeksi


Kuitenkin jos halutaan reaalituotto saada selville on syytä huomioida inflaation vaikutus ko indeksin kehitykseen.


kuvaaja päivitetty lokakuussa 2012

Hieman asiaan paneuduttuani sain aikaiseksi tämänkin, luoja tietää kuinka oikein se on ;)

Lähtöarvona kaaviossani on DJI indeksin arvo 1.5.1937 (77.79 pistettä). Inflaatiokorjattu DJI päätyy lukemaan 733.6 (20.10.2012).
Todellinen DJI indeksin lukema tuona päivänä oli 13343.51.

Kuviosta on helppo havaita se että aiemmassa kaaviossa olleet "tasaiset kaudet" ovat muuttuneet laskuksi inflaation takia.
Tasaiset kaudet ovat pidentyneet jopa huomattavasti (kausi jona tuotto on ollut 0%). Luonnollisestikin myös tuotot ovat pienentyneet linjassa.
Kuviosta on kuitenkin hyvä havaita että inflaatio ei aivan kaikkea kuitenkaan syö pääoman kehityksesta pitkällä aikavälillä.
Ja siitä taas pääsemme päätelmään että pitkällä aikavälillä rahastot ja muut osakesidonnaiset tuotteet nostavat arvoaan inflaatiosta huolimatta.

Inflaatio otettiin huomioon seuraavalla menetelmällä:
Laskettiin edellisen päivän päätösarvolle inflaation (päiväarvo, joka on laskettu ko. kuukauden pörssipäivien mukaan) vaikutus siihen.
Saadulle inflaatiokorjatulle arvolle laskettiin suhteellinen (prosentuaalinen) kurssimuutos todellisen tapahtuman perusteella,
jota taas käytettiin seuraavan päiväarvon aikaansaamiseksi korjaamalla sitä inflaation mukaisella päiväkertoimella.
(Pääsääntöisesti kertoimen vaikutus on negatiivinen, jolloin rahan (ja sijoituksen) suhteellinen arvo laskee. Inflaatio on tällöin positiivinen.
Kertoimen vaikutus voi tietenkin olla positiivinenkin (deflaatio), jolloin rahan arvo nousee. Inflaatio on tällöin vastaavasti negatiivinen.)

Täältä voi vilkaista inflaatio kuvaajaa kk-tasolla 1933 - 2012. Kyseessä siis US dollarin inflaatio.

Näille edellä esittämilleni näkemyksille ei ole varmastikkaan olemassa mitään tieteellisiä tai taloudellisia perusteita, kyseessä on siis puhtaasti spekulatiivinen arvelu ;)
Jokainen voi tulkita kuvaa parhaaksi näkemällään tavalla. Mutta kyllä uskoisin että kaaviot antavat hieman kuvaa yhden maailman tunnetuimman indeksin historiasta ja käyttäytymisestä vuosien saatossa.