Dow Jones tutkintaa


Tuotto analyysejä


Sitten on hieman aika tuijotella eri pitusten sijoitus aikojen tuottoja. Kaikissa seuraavissa kaavioissa on käytetty lähteenä Inflaatiokorjattua tuottoanalyysiä.

Ensin lyhyet ajat 1kk - 6kk.

kuvaaja päivitetty lokakuussa 2012

Tuotot eivät ole suuren suuria, mutta havaittavissa on että trendi on nouseva.
Käytännössä tuotto hakkaa tässäkin (ilman pankin palkkioita) säästötilien korot.
Tästä pankki tosin ottaa omansa, joten voisin väittää että lyhyellä ajalla tuoton saaminen vaatii osumista ns. super nousuun.
Näissä lyhyissä pyrähdyksissä tuotto saattaa olla jopa 40-50% (6kk). Tähän osuminen on kuitenkin arpapeliä, eli siis lähes täysin sattumaa.

Vuosituottoina 6kk:n arvon nousu vastaa siis noin 3.5% vuosituottoa.

Sitten keskipitkät sijoitukset 1v - 5v.

kuvaaja päivitetty lokakuussa 2012

Graafeissa alkaa jo näkyä ajan vaikutus (keskimääräiseen) tuottoon . Näissäkin on huomattavissa selkeä nouseva trendi.
Nyt puhutaan jo koroista joita pankista säätötileillä ei saada, vaikka pankki edelleen rokottaa omansa.
Palkkioiden suhteellinen osuus on kuitenkin jo marginaali luokkaa tällä aikavälillä (5v).

Parhaillaan 5 vuoden sijoitus ajalla on päästy yli 150% tuottoon, joka tarkoittaa vuosi tuottona 20.1% tuottoa.
(Alkupääoma kasvaa siis esimerkiksi seuraavasti: 100 -> 250 (siis 150 tuottoa)
Keskimääräinen tuotto tässä inflaatiokorjatussa mallissa on hieman vajaa 50% viiden vuoden aikana, se vastaa noin 8% vuosituottoa.

Ilman inflaatiokorjausta keskimääräinen tuotto on noin 60% (9.9% vt), ja vastaavasti huipputuotto hieman päälle 200% (25%+ vt) 5v:n ajalle.

Näyttäsi siltä että osaava sijoittaja pääsee parhaisiin tuloksiin tällä aikavälillä, eikä rahanarvon alaeneminenkaan pääse sotkemaan tuottoja.
Huippuarvojen saavuttamisessa lienee osuutensa näiden kahden osuminen samaan aikaan (deflaatio ja kurssinousu), tällöin tuotto on maksimaalinen.

Ja viimeisenä, muttei vähäisimpänä, pitkät ajat 10v - 30v.

kuvaaja päivitetty lokakuussa 2012

Näissä korkotuotot ovat jo merkittäviä. Satunnaisesti (ja hyvällä ajoituksella) voi päästä jo 600% tuottoon 20v:n aikana.
Tämä vastaa reilun 10% vuosituottoa. Keskimääräinen tuottokin on 20v:n ajanjaksolla 200%, joka vastaa 5.7% vuosi tuottoa.
Oikea ajoitus tässä tuo jo hyvin merkittävät tuotot.

Edelleen on hyvä muistaa että tässä on lähteenä analyysi jossa on otettu inflaatio huomioon. Sen vuoksi tuotot vaikuttavat pienehköiltä näinkin pitkille ajan jaksoille.
Ilman korjausta vastaavat arvot olisivat 20v:n sijoitukselle; huippuarvoina 1400% tuotto (14.5% vt) ja keskimääräisenä 500% tuotto (9.4% vt).
Inflaation vaikutus on siis jo varsin merkittävä.

Erikoinen havainto on että 30v:n tuotto jää trendinä noin alas. Se saattaa johtua kuitenkin analysoidun ajan pituudesta suhteessa mitattavaan muutos aikaan.
Kun käsitellään muutosta jonka pituus on 30v niin datan alusta jää pois 30v:n pätkä joten kokonais aika kutistuu 76v:sta 46v:een.
Tämä voi aiheuttaa ilmiön, jota ihmettelen 30v:n trendissä.