Dow Jones tutkintaa


Inflaatiokorjattu Painotettu Vuosituotto

kuvaaja päivitetty lokakuussa 2012

Nyt kun olemme saaneet aikaiseksi erillaisia tuottokäyriä sijoitusaikojen perusteella, voimmekin piirtää näistä painotetun ja inflaatiokorjatun käyrän.
Tästä kuvaajasta sitten jo näkeekin hieman paremmin kuinka indeksin arvon nousu ja rahan arvon aleneminen ovat vaikuttaneet
viimeisten vuosikymmenenten aikana tutkittun indeksin tuottoarvoihin.

Parhaiten tuoton "näkee" kun tätä aikaan saatua käyrää vertaa aiemmin aikaan saatuun inflaatiokorjattuun DJI indeksi käyrään.
Prosenttiluvut saattavat vaikuttaa suurilta, mutta tässä kuvaajassa, nimensä mukaisesti, painottuvat pitkät ajat, jolloin prosentit ovat suuret.

Painotetusta inflaatiokorjatusta kuvaajasta on piirretty kaksi trendiä (alkperäinen painotettu vuosituottokäyrä on siis vaalean sininen taustalle jäävä kuvaaja).
Tästä on laskettu normaali (eksponetiaalinen) trendikäyrä (violetti "suora"), sekä 450n tapahtuman liukuva keskiarvotrendi (liukuvärinen käyrä).
450 tapahtumaa vastaa osapuilleen kahden vuoden pörssipäivien määrää, ja täten käyrästä tulee kahden vuoden liukuva keskiarvo käyrä.