Dow Jones tutkintaa


Tarkennus: Verotuksen vaikutus tuottoonVielä yksi huomio, joka laskee hieman analyyseissä saatuja tuottoja.
Suomessa pääomavero on 28%, se maksetaan tuotto-osuudesta. Näin kaikkia saatuja tuotto-osuuksia pitäsi korjata tämän tiedon mukaisesti.

Vero tuoto-osuudesta maksetaan kun sijoitus lunastetaan. Tämän vuoksi pidempi aikainen sijoitus kannattaa,
koska "veron" osuus tuottaa korkoa korolle sijoituksessa niin kauan kun sitä ei ole realisoitu.

Esimerkki (pitkä sijoitus):
100 -> 250 (150 tuotto 5v) Verotettu tuotto: 150-150*0.28=108.
Todellinen vuosituotto 15.8% (ilman veroa 20.1%).
Verojen määrä 42. Pääoma tai lunastettava summa verojen jälkeen 208.

Esimerkki (pätkä sijoitus):
100 -> 196.6, sijoitus aika 5 vuotta. Vuosikorko sama kuin edellisessä esimerkissä 20.1%/v
Sijoitus lunastetaan vuosittain ja sijoitetaan uudestaan verojen jälkeen. Saatu tuotto olisi vain 134.2, siis yli 10% pienempi kuin edellisessä esimerkissä.
Todellinen vuosituotto 14.5% (ilman veroa 20.1%)
verojen määrä 37.6. Pääoma tai lunastettava summa verojen jälkeen 196.6 (5.5% pienempi kuin edellisessä).

Näistä esimerkeistä huomataan että, myös verottaja häviää, koska verojen osuus ei ole kasvanut korkoa korolle.


Lopuksi

Jos analyysini (tai jokin muu sivuillani) herättää ajatuksia tai antaa aihetta palautteeseen, niin tänne voi laittaa palautetta tai kommentteja.