Timon säätilastoja


Oma osuuteni maailman ilmasto soppaan. Data ja kuvaajat päivitetty maaliskuussa 2017.


Havaintoja

Pitkällisen etsimisen jälkeen löysin etsimäni sää-datan pitkältä aikaväliltä päivä tasolla. Näin sain tehtyä lämpötila käyrät tarkalla resoluutiolla. Lähdedatassa oli päivätason tieto paikkakunnan maksimilämpötilasta, minimilämpötilasta ja keskilämpötilasta. Näistä laskin päiväkohtaisesti maksimi ja minimilämpötilan erotuksen.

Saamistani arvoista laskin kuukauden, vuoden sekä 10 vuoden keskiarvo lämpötilat ja piirsin näistä käyrät. Käyrät ovat nähtävissä kunkin paikkakunnan alasivuilla (Sää -valikko, vasen alakulma).

Mielenkiintoisena havaintona huomasin, että päivän maksimi ja minimi lämpötilan erotus näyttäisi pienenevän lämpötilan nousun myötä (Jyväskylä ja Sodankylä, Helsinki tulee jälkijunassa). Vaikuttavin tekijä näyttäisi olevan vuorokauden minimilämpötilan nousu. Mistä tässä ilmiössä voisi olla kyse, sitä en osaa sanoa. En ole löytänyt ketään joka olisi tätä ilmiötä tutkinut. Yksi olettamus voisi olla se, ettei ilma ehdi jäähtyä yön aikana niin tehokkaasti enää kuin aiemmin. Miksi?

Vuoden ja 10 vuoden keskiarvo tutkintaan päädyn siitä syystä että niiden pitäsi pysyä suurinpiirtein samana vuodesta toiseen. Jos muutosta on havaittavissa, varsinkin pidemmällä aikavälillä, lienee syytä olettaa että jokin vaikuttaa mittaustuloksia nostavasti (tai laskevasti). Nousu suuntaisia havaintoja olen havaitsevinani käyristä. Tosin onko havaintoaika tarvittavan pitkä, siihen en osaa antaa vastausta. Helsingin ja Jyväskylän tuloksissa havaintojakso on 65 vuotta joten 10v:n keskiarvokäyrää kertyy 55:ltä vuodelta. Sodankylän kohdalla aineistoa on yli 100 vuotta, joten 10v:n keskiarvokäyrää kertyy yli 90:ltä vuodelta.

Samasta lähteestä sain myös päiväkohtaisen sademäärä tiedon, joten tästä on piirretty vastaavat käyrät paikkakunta kohtaisesti

Uusimpina kaavioina olen lisännyt keskilämpötilan eroa kuvaavan kaavion sekä muutosnoputta kuvaavan kaavion.
Arvot keskilämpötilan eroa kuvaavaan kaavioon on saatu seuraavalla menetelmällä. Havaintoaineistosta on laskettu kullekin kuukaudelle keskiarvo koko havaintoajalta (1908/1951 - 2015). Tätä laskettua keskiarvoa verrataan kuluvan kuukauden keskilämpötilaan.
Selkeää nousu trendiä on mielestäni tässäkin havaittavissa, sekä 10v trendissä että vuoden trendissä. Kaikissa kohteissa vain yksi vuosi on ollut viimeisten 12 vuoden aikana alle keskiarvon (2010).
Muutosnopeus kaaviossa olen seurannut lämpötilän keskiarvon muutosnopeuden kehittymistä 1v ja 10v aikasarjoina. Näissäkin suunta on ylöspäin. Selkeyden vuoksi olen muuttanut asteikon molemmissa käyrissä C/v. Helsingissä ja Jyväskylässä näiden suureiden arvo on asettumassa noin +8C asteeseen sadassa vuodessa. Sodankylässä tämä arvo on lähempänä +10C astetta sadassa vuodessa. Lisäksi (vuoden käyrien huidellessa lähes 0.15:ssä/v) muutos on tällä hetkellä kiihtyvää, huolimatta viimeisimmästä kylmästä touko-kesäkuusta.

Olen lisännyt sivuille myös taulukoita käppyröiden takaa. Tästä osiosta löytyvät nyt myös vuotuiset hellepäivät, Trooppiset yöt ja sadepäivämäärät (top 12).
"Hieman tilastoja" -osiossa olen myös yrittänyt hieman purkaa menetelmiä, havaintoja ja mahdollisia syy-seuraus suhteita.

Vuoden maksimi ja minimi lämpötilan tilastointi menetelmäkin poikkeaa normaalista. Luvut eivät ole vuoden viimeisen päivän, vaan kyseessä on koko vuoden aikana esiintynyt maksimi ja minimi vuoden keskilämpötila kuukausittain lasketusta 12kk:n liukuvan viipaleen ajalta. Esim. jos jonain vuonna on ollut kylmä marraskuu, on tilastollinen max arvo tod. näk. löytynyt lokakuulta (laskennallinen vuoden max ka 12kk 11.n-1 > 10.n).

Kaikessa tässä on siis vain oma näkemykseni joihinkin mittaustuloksiin. Oikeastaan tuon vain ne esille, jokainen voi niistä vetää omat johtopäätöksensä, vaikka olenkin jonkin näköistä suuntaa ja vauhtia yrittänyt tarjota.