Timon säätilastoja


Helsingin säähavaintoja 1951 - 2017Helsingin vuorokauden minimilämpötila 1951 - 2017 Helsingin vuorokauden keskilämpötila 1951 - 2017


kuvaaja päivitetty joulukuussa 2017


Helsingin vuorokauden maksimilämpötila 1951 - 2017 Helsingin vuorokauden maksimin ja minimilämpötilan erotus 1951 - 2017


kuvaajat päivitetty joulukuussa 2017


Helsingin vuorokauden keskimääräinen sademäärä 1951 - 2017


kuvaaja päivitetty joulukuussa 2017


Helsingin keskilämpötilan ero keskiarvoon 1951 - 2017 Helsingin keskilämpötilan muutosvauhti 1951 - 2017


kuvaajat päivitetty joulukuussa 2017


Hieman tilastoja

Tilastoissa on näkyvilla sekalaisesti erillaisia laskentoja kuvaajen taustoilta. Taulukoissa on joko lämpötilojen eroja keskiarvoon tai lämpötilojen keskiarvoja havaintokaudelta. Olen laittanut excelin töihin myös hellepäivien (max lämpötila yli 25C) lukumäärien laskemisessa vuositasolla (liukuva 12kk). Samoin on tehty trooppisten öitten (min lämpötila yli 20C) ja sadepäivien suhteen.
Se että tilastoni laskee ko. päivät edeltävältä kokonaiselta vuodelta johtaa tulokseen että 2014 ja 2015 näkyvät tilastossa, vaikkei vuonna 2015 ole juuri ollut hellepäiviä, mutta edeltävän vuoden aikana 06/2014-07/2015 niitä on ollut 23. Sama pätee trooppisten öiden tilastointiin.

Kuumimpien ja kylmimpien kuukausien listojen alla on kokeellinen suure KA rivillä vuosi sarakkeissa. Havaintojakson vuosien keskiarvo on (1951+2015)/2. Myös kahdentoista lämpimimmän kuukauden vuosien keskiarvon tulisi olla satunnais otoksella suht lähellä samaa. KA rivillä on kahdentoista top kuukauden vuosien laskennallisen KA:n ero suhteessa koko havaintojakson vuosien KA:han prosentuaalisena arvona. Arvoista voi havaita että lämpimissä tilastoissa KA on kallellaan tähän päivään päin (arvo positiivinen) ja kylmissä tilastoissa se on kallelaan menneeseen päin (arvo on negatiivinen). Arvo sarakkeessa on ko. kuukauden top 12 KA:n prosentuaalinen ero koko havaintojakson KA:han.

Sadepäivien määristä voitanee todeta että sadepäivät eivät, vuosittaisten sademäärien kasvusta huolimatta, ole olleet viime vuosina erityisen yleisiä Helsingissä. Ilmeisesti annoskoko on kasvanut.

Viimeisten taulukoiden sarakearvojen kohdalla tulisi olla KA rivillä 0 (keskiarvopoikkeamien KA on nolla), mutta havainnollisuuden vuoksi ko. rivillä on ko. kuukauden lämpötilojen KA (siis tammikuiden lampötilojen KA on havainto jaksolla -4,6C josta esim. tammikuu 2008 on poikennut 5,2C ylöspäin päätyen keskilämpötilaan 0,6C).

Muutosvauhti on asettunut 10v käyrällä noin 0.08 astetta/vuosi joka tarkoitaisi tasaisella nopeudella noin 8 astetta sadassa vuodessa. Sama arvo vuoden käyrällä on ollut viimeaikoina 0.1:n ja 0.15:n välillä, joka tarkoittaisi 10-15 astetta 100 vuodessa. Näin tarkasteltuna arvot viittaisivat kiihtyvään muutokseen.