Timon säätilastoja


Jyväskylän säähavaintoja 1951 - 2017Jyväskylän vuorokauden minimilämpötila 1951 - 2017 Jyväskylän vuorokauden keskilämpötila 1951 - 2017


kuvaajat päivitetty joulukuussa 2017


Jyväskylän vuorokauden maksimilämpötila 1951 - 2017 Jyväskylän vuorokauden maksimi ja minimilämpötilan erotus 1951 - 2017


kuvaajat päivitetty joulukuussa 2017


Jyväskylän vuorokauden keskimääräinen sademäärä 1951 - 2017


kuvaaja päivitetty joulukuussa 2017


Jyväskylän keskilämpötilan ero keskiarvoon 1951 - 2017 Jyväskylän keskilämpötilan muutosvauhti 1951 - 2017


kuvaajat päivitetty joulukuussa 2017


Hieman tilastoja

Tilastoissa on näkyvilla sekalaisesti erillaisia laskentoja kuvaajen taustoilta. Taulukoissa on joko lämpötilojen eroja keskiarvoon tai lämpötilojen keskiarvoja havaintokaudelta. Olen laittanut excelin töihin myös hellepäivien (max lämpötila yli 25C) lukumäärien laskemisessa vuositasolla (liukuva 12kk). Samoin on tehty trooppisten öitten (min lämpötila yli 20C) ja sadepäivien suhteen. Jyväskylässä on viimevuosina saatu nauttia parista troopisesta yöstä.
Se että tilastoni laskee ko. päivät edeltävältä kokonaiselta vuodelta johtaa tulokseen että 2014 ja 2015 näkyvät tilastossa, vaikkei vuonna 2015 ole ollut juurikaan hellepäiviä, mutta edeltävän vuoden aikana 06/2014-07/2015 niitä on ollut 35. Sama pätee trooppisten öiden tilastointiin.

Kuumimpien ja kylmimpien kuukausien listojen alla on kokeellinen suure KA rivillä vuosi sarakkeissa. Havaintojakson vuosien keskiarvo on (1951+2015)/2. Myös kahdentoista lämpimimmän kuukauden vuosien keskiarvon tulisi olla satunnais otoksella suht lähellä samaa. KA rivillä on kahdentoista top kuukauden vuosien laskennallisen KA:n ero suhteessa koko havaintojakson vuosien KA:han prosentuaalisena arvona. Arvoista voi havaita että lämpimissä tilastoissa KA on kallellaan tähän päivään päin (arvo positiivinen) ja kylmissä tilastoissa se on kallelaan menneeseen päin (arvo on negatiivinen). Arvo sarakkeessa on ko. kuukauden top 12 KA:n prosentuaalinen ero koko havaintojakson KA:han.

Sadepäivien määristä voitanee todeta että sadepäivät ovat tasaisemmin jakautuneet kuin esim Helsingissä. Myöskään vuotuiset sademäärät eivät ole niin selkeästi kasvaneet.

Viimeisten taulukoiden sarakearvojen kohdalla tulisi olla KA rivillä 0 (keskiarvopoikkeamien KA on nolla), mutta havainnollisuuden vuoksi ko. rivillä on ko. kuukauden lämpötilojen KA (siis esim. tammikuiden lampötilojen KA on havainto jaksolla -8,9C).

Muutosvauhti on asettunut 10v käyrällä noin 0.08 astetta/vuosi joka tarkoitaisi tasaisella nopeudella noin 8 astetta sadassa vuodessa. Sama arvo vuoden käyrällä on ollut viimeaikoina 0.11:n ja 0.18:n välillä, joka tarkoittaisi 11-18 astetta 100 vuodessa. Muutos on ollut kiihtyvää viimevuosina.