Timon säätilastoja


Sodankylän sää havaintojaSodankylän vuorokauden minimilämpötila 1923 - 2017 Sodankylän vuorokauden keskilämpötila 1923 - 2017


kuvaajat päivitetty joulukuussa 2017


Sodankylän vuorokauden maksimilämpötila 1923 - 2017 Sodankylän vuorokauden maksimi ja minimilämpötilan ero 1923 - 2017


kuvaajat päivitetty joulukuussa 2017


Sodankylän vuorokauden keskimääräinen sademäärä 1923 - 2017


kuvaaja päivitetty joulukuussa 2017


Sodankylän keskilämpötilan ero keskiarvoon 1908 - 2017 Sodankylän keskilämpötilan muutosvauhti 1918 - 2017


kuvaajat päivitetty joulukuussa 2017


Hieman tilastoja

Tilastoissa on näkyvilla sekalaisesti erillaisia laskentoja kuvaajen taustoilta. Taulukoissa on joko lämpötilojen eroja keskiarvoon tai lämpötilojen keskiarvoja havaintokaudelta. Olen laittanut excelin töihin myös hellepäivien (max lämpötila yli 25C) lukumäärien laskemisessa vuositasolla (liukuva 12kk). Samoin on tehty trooppisten öitten (min lämpötila yli 20C, joita ei sodankylän tasolla esiinny) ja sadepäivien suhteen.

Kuumimpien ja kylmimpien kuukausien listojen alla on kokeellinen suure KA rivillä vuosi sarakkeissa. Havaintojakson vuosien keskiarvo on (1951+2015)/2. Myös kahdentoista lämpimimmän kuukauden vuosien keskiarvon tulisi olla satunnais otoksella suht lähellä samaa. KA rivillä on kahdentoista top kuukauden vuosien laskennallisen KA:n ero suhteessa koko havaintojakson vuosien KA:han prosentuaalisena arvona. Arvoista voi havaita että lämpimissä tilastoissa KA on kallellaan tähän päivään päin (arvo positiivinen) ja kylmissä tilastoissa se on kallelaan menneeseen päin (arvo on negatiivinen). Arvo sarakkeessa on ko. kuukauden top 12 KA:n prosentuaalinen ero koko havaintojakson KA:han.
Sodankylässä lämpötilojen muutoksissa on havaittavissa se, että lämpeneminen on voimakkaampaa keväällä ja syksyllä. Yllättävintä on se että aiva12:11 14.3.2015n kylmimmän talven (joulu -helmi) siirtymässä onkin siirtymä kohti nykyisyyttä. Arvo sarakkeessa on ko. arvon KA.

Sadepäivien määrien muutossuunta tuntuu olevan Sodankylässä positiiviseen suuntaan, kuten myös vuosittaisen sadenmääränkin. Huomattava on että Sodankylässä on pidempi mittaushistoria, ja sen puitteissa voimme huomata edellisen "lämpöpiikin" ja sademäärien riippuvuuden(?). 30-luvulla kun KA lämpötilat nousivat voimakkaasti, myös sademäärät olivat korkeammat.

Viimeisten taulukoiden sarakearvojen kohdalla tulisi olla KA rivillä 0 (keskiarvopoikkeamien KA on nolla), mutta havainnollisuuden vuoksi ko. rivillä on ko. kuukauden lämpötilojen KA (siis esim. tammikuiden lampötilojen KA on havainto jaksolla -14,0C).

Muutosvauhti on asettunut 10v käyrällä noin 0.10 astetta/vuosi joka tarkoitaisi tasaisella nopeudella noin 10 astetta sadassa vuodessa. Sama arvo vuoden käyrällä on ollut viimeaikoina 0.1:n ja 0.15:n välillä, joka tarkoittaisi 10-15 astetta 100 vuodessa.