Timon osakkeet


Osakkeet:

Nokia OMX
Nokia Nasdaq $